دانلود آهنگ من تیلور سوییفت Taylor swift

بدون نظر

دانلود آهنگ من تیلور سوییفت Taylor swift

موزیک Me از Taylor swift و Brendon Urie همراه با ترجمه روان فارسی

دانلود آهنگ من تیلور سوییفت Taylor swift

I promise that you’ll never find another like me
بهت قول میدم که دیگه (هیچکسِ) دیگه ای مث من پیدا نمیکنی

♫♫♫♫♫♫I know that I’m a handful, baby, uh
عزیزم، میدونم که من آش دهن سوزیم

I know I never think before I jump
میدونم که قبل از پریدن هیچوقت فکر نمیکنم

تصمیمات بی پروا و یهویی میگیرم
And you’re the kind of guy the ladies want

و تو از اون مردایی که خانوما میخوان♫♫♫♫♫♫

(And there’s a lot of cool chicks out there)

و اون بیرون جیگرای زیادی هست

I know that I went psycho on the phone

میدونم که وقتی با تلفن حرف میزدم، قاطی کردم♫♫♫♫♫♫

I never leave well enough alone

♫♫♫♫♫♫وقتی تنهام، زیاده روی میکنم (و آخرش گند میزنم)

And trouble’s gonna follow where I go

و مشکلات قراره دنبالم راه بیفتن هر جا که میرم

(And there’s a lot of cool chicks out there)
(و اون بیرون جیگرای زیادی هست)
But one of these things is not like the others♫♫♫♫♫♫

و اینا هیچکدوم شبیه بقیه نیست (هر کسی منحصر بفرده)

Like a rainbow with all of the colors

مثل رنگین کمان با همه ی رنگاش

♫♫♫♫♫♫Baby doll, when it comes to a lover

عروسکم، وقتی قضیه سرِ عاشق بودن باشه،

I promise that you’ll never find another like
بهت قول میدم که دیگه (هیچکسِ) دیگه ای پیدا نمیکنی مثِ
Me-e-e, ooh-ooh-ooh-ooh
من، اووووه اووووه

I’m the only one of me♫♫♫♫♫♫

من تنها نسخه از خودمم

Baby, that’s the fun of me

عزیزم، جالبی منم به همینه

♫♫♫♫♫♫Eeh-eeh-eeh, ooh-ooh-ooh-ooh

ایییییی… اوووووه

You’re the only one of you

تو تنها نسخه از خودتی

Baby, that’s the fun of you♫♫♫♫♫♫

عزیزم، جالبی تو هم به همینه

And I promise that nobody’s gonna love you like me-e-e
و قول میدم که کسی قرار نیست مثل من تو رو دوس داشته باشه
I know I tend to make it about me

میدونم که تمایل دارم که همه چیو به خودم ربط بدم

I know you never get just what you see

♫♫♫♫♫♫میدونم تو هیچوقت چیزی که میبینیو، درک نمیکنی

But I will never bore you, baby

ولی من هیچوقت حوصلتو سر نخواهم برد

(And there’s a lot of lame guys out there)

(و اون بیرون کُلی پسر ضایع هستش)

And when we had that fight out in the rain♫♫♫♫♫♫

و وقتی ما اون دعوا رو زیر بارون باهم داشتیم

You ran after me and called my name

تو دنبالم دویدی و اسممو صدا زدی

I never wanna see you walk away

من هیچوقت نمیخوام ببینم که تو داری دور میشی

♫♫♫♫♫♫(And there’s a lot of lame guys out there)
(و اون بیرون کُلی پسر ضایع هستش)
‘Cause one of these things is not like the others

و اینا هیچکدوم شبیه بقیه نیست (هر کسی منحصر بفرده)

Livin’ in winter, I am your summer♫♫♫♫♫♫
(وقتی که) تو زمستون زندگی کنیم، من تابستون تو میشم (ناممکن ترین هارو برات رقم میزنم)

Baby doll, when it comes to a lover

عروسکم، وقتی قضیه سرِ عاشق بودن باشه،

♫♫♫♫♫♫I promise that you’ll never find another like
بهت قول میدم که دیگه (هیچکسِ) دیگه ای پیدا نمیکنی مثِ
Me-e-e, ooh-ooh-ooh-ooh

من… اوووووه اووووه

I’m the only one of me

من تنها نسخه از خودمم♫♫♫♫♫♫

Let Me keep you company

بذار تورو همراهی کنم

Eeh-eeh-eeh, ooh-ooh-ooh-ooh

اییییییی… اوووووه

You’re the only one of you

تو تنها نسخه از خودتی

Baby, that’s the fun of you

♫♫♫♫♫♫عزیزم، جالبی تو هم به همینه

And I promise that nobody’s gonna love you like me-e-e
و قول میدم هیشکی قرار نیس تورو مثل من دوست داشته باشه
Hey, kids!

سلام بچه ها♫♫♫♫♫♫

Spelling is fun!

اسپل کردن باحاله (املای کلمات)

Girl, there ain’t no I in “team”

دختر، توی کلمه ی Team، I وجود نداره

(تو کار تیمی، من من نباید بکنی)

But you know there is a “me”
♫♫♫♫♫♫ولی Me، وجود داره

Strike the band up, 1, 2, 3

گروهو راه بنداز، 1،2،3

I promise that you’ll never find another like me

بهت قول میدم که دیگه (هیچکسِ) دیگه ای پیدا نمیکنی مثِ من

Girl, there ain’t no I in “team”

دختر، توی کلمه ی Team،I وجود نداره

(تو کار تیمی، من من نباید بکنی)

But you know there is a “me”♫♫♫♫♫♫

ولی Me، وجود داره

And you can’t spell “awesome” without “me”

و نمیتونی کلمه ی Awesome رو بدون Me بنویسی

♫♫♫♫♫♫(Awesome یعنی فوق العاده)

I promise that you’ll never find another like
بهت قول میدم که دیگه (هیچکسِ) دیگه ای پیدا نمیکنی مثِ
Me-e-e (Yeah), ooh-ooh-ooh-ooh (And I want ya, baby)

من… آره… اووووه اووووه و من تورو میخوام عزیزم

I’m the only one of me (I’m the only one of me)

من تنها نسخه از خودمم، من تنها نسخه از خودمم

Baby, that’s the fun of me (Baby, that’s the fun of me)♫♫♫♫♫♫

عزیزم، جالبی منم به همینه، عزیزم، جالبی منم به همینه

Eeh-eeh-eeh, ooh-ooh-ooh-ooh (Oh)

ایییییی… اووووووه

You’re the only one of you (Oh)

♫♫♫♫♫♫تو تنها نسخه از خودتی

Baby, that’s the fun of you
عزیزم، جالبی تو هم به همینه

And I promise that nobody’s gonna love you like me-e-e
بهت قول میدم که دیگه (هیچکسِ) دیگه ای پیدا نمیکنی مثِ من
Girl, there ain’t no I in “team” (Ooh-ooh-ooh-ooh)

دختر، توی کلمه ی Team،I وجود نداره

But you know there is a “me”

ولی Me، وجود داره

I’m the only one of me (Oh-oh)

من تنها نسخه از خودمم

Baby, that’s the fun of me♫♫♫♫♫♫

عزیزم، جالبی منم به همینه

(Eeh-eeh-eeh, ooh-ooh-ooh-ooh)

ایییییی… اووووه

Strike the band up, 1, 2, 3

گروهو راه بنداز، 1،2،3

You can’t spell “awesome” without “me”

نمیتونی کلمه ی Awesome رو بدون Me بنویسی

(Awesome یعنی فوق العاده)

♫♫♫♫♫♫You’re the only one of you

تو تنها نسخه از خودتی

Baby, that’s the fun of you

عزیزم، جالبی تو هم به همینه

And I promise that nobody’s gonna love you like me-e-e

♫♫♫♫♫♫بهت قول میدم که دیگه (هیچکسِ) دیگه ای مثِ من تورو دوست نخواهد داشت♫♫♫♫♫♫

آموزش دانلود (کسانی که وقتی روی لینک دانلود کلیک میکنند و آهنگ وارد صفحه پخش آنلاین میشود حتما بخوانند)

روی لینک دانلود کلیک راست کرده(یا روی آن نگه دارید) و save link as(بارگیری یا دریافت پیوند) را بزنید.

https://nafismusic1.ir/?p=21853

آهنگ های مرتبط

خواننده این آهنگ