دانلود آهنگ امشب میخوام مست بشم

۲۵ آبان ۱۳۹۷
بدون نظر

دانلود آهنگ امشب میخوام مست بشم

آهنگ قدیمی و شاد عاشق یک دست بشم

دانلود آهنگ امشب میخوام مست بشم

♫♫♫امشب می خوام مست بشم عاشق یک دست بشم♫♫♫
بدون تو نیست بودم امشب می خوام هست بشم
یه جون نا قابلی هست بذارفدای تو بشه
♫♫♫بیفته زیر قدمات تاخاک پای تو بشه♫♫♫
کهنه شراب کهنه شراب امشب بال و پرم بده
حرف نگفته خیلیه جرات بیشترم بده
امشب می خوام حرف بزنم خنده کنم گریه کنم♫♫♫
♫♫♫لطفی کن ای ساقی و می چندین برابرم بده
امشب می خوام مست بشم عاشق یک دست بشم
♫♫♫بدون تو نیست بودم امشب می خوام هست بشم
امشب پروبال دارم شور دارم حال دارم♫♫♫
امشب تو این سینه دلی خوشا براحوال دارم
♫♫♫امشب پروبال دارم شور دارم حال دارم
امشب تو این سینه دلی خوشا براحوال دارم♫♫♫
امشب می خوام مست بشم عاشق یک دست بشم
♫♫♫بدون تو نیست بودم امشب می خوام هست بشم♫♫♫
امشب پروبال دارم شور دارم حال دارم
امشب تو این سینه دلی خوشا براحوال دارم
امشب پروبال دارم شور دارم حال دارم♫♫♫
♫♫♫امشب تو این سینه دلی خوشا براحوال دارم
امشب می خوام مست بشم عاشق یک دست بشم
بدون تو نیست بودم امشب می خوام هست بشم
یه جون نا قابلی هست بذار فدای تو بشه♫♫♫
♫♫♫بیفته زیر قدمات تاخاک پای تو بشه

♫♫♫امشب می خوام حرف بزنم خنده کنم گریه کنم♫♫♫
لطفی کن ای ساقی و می چندین برابرم بده
امشب می خوام مست بشم عاشق یک دست بشم
♫♫♫بدون تو نیست بودم امشب می خوام هست بشم♫♫♫
امشب پروبال دارم شور دارم حال دارم
امشب تو این سینه دلی خوشا براحوال دارم
♫♫♫امشب پروبال دارم شور دارم حال دارم
امشب تو این سینه دلی خوشا براحوال دارم♫♫♫
امشب می خوام مست بشم عاشق یک دست بشم
♫♫♫بدون تو نیست بودم امشب می خوام هست بشم
امشب پروبال دارم شور دارم حال دارم♫♫♫
امشب تو این سینه دلی خوشا براحوال دارم
♫♫♫امشب پروبال دارم شور دارم حال دارم♫♫♫

آموزش دانلود (کسانی که وقتی روی لینک دانلود کلیک میکنند و آهنگ وارد صفحه پخش آنلاین میشود حتما بخوانند)

روی لینک دانلود کلیک راست کرده(یا روی آن نگه دارید) و save link as(بارگیری یا دریافت پیوند) را بزنید.

آهنگ های مرتبط

خواننده این آهنگ